NEWS

Miss Earth Myanmar 2017
Grand Final အလွမယ္ေရြးခ်ယ္ပြဲ

Miss Earth Myanmar 2017 Grand Final အလွမယ္ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ဇြန္လ ၂၄ ရက္ စေနေန႔ ညေန ၆ နာရီ၌ အမ်ိဳးသားကဇာတ္ရံုမွာ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ၿပီး Channel 9 TV Channel မွ Live ထုတ္လႊြင့္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။

Tree planting activities!

Miss Earth Myanmar Organization မွ မယ္ေျမကမာၻအလွမယ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူေပါင္း၍ ပဲခူး႐ိုးမေတာင္ေပၚ၌ ဂုဏ္ယူေပ်ာ္ရႊင္စြာ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ႔ၾကပါသည္။

ပရဟိတသူရဲေကာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္လာရန္အတြက္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သင္႔သည္ကို ဆရာမေဒၚသန္းျမင္႔ေအာင္မွ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးျခင္း

မယ္ေျမကမၻၻၻာအလွမယ္မ်ား ပရဟိတသူရဲေကာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္လာရန္အတြက္္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ကို ပရဟိတသူရဲေကာင္းအမ်ိဳးသမီးဆရာမေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္မွ ဂိလာန ဘိုးဘြားရိပ္သာ၌ အေတြ႕အၾကဳံေကာင္းမ်ား လက္ဆင့္ကမ္းမွ်ေဝသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ႔ပါသည္။

စြန္႕ပစ္အမႈိက္စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္း

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကို ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံထဲအတြက္မဟုတ္ပဲ တစ္ကမၻၻၻာလံုးအတြက္ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္အညီ တန္းတူရင္ေဘာင္တန္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ပထမဦးစြာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ စာေတြ႕လက္ေတြ႕ သင္ၾကားမွ်ေဝ အျပန္အလွန္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနပံု

Miss Earth Myanmar 2017 အလွမယ္ေလာင္းမ်ားသည္ Power Rangerႏွင့္ အျခားေသာပရဟိတ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိလူႀကီးမင္းမ်ားတို႔ႏွင့္ အတူ ပူးေပါင္း၍ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေရြးခ်ယ္ခံ အလွမယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ကမာၻေျမႀကီး စိမ္းလန္း စိုေျပေရး အတြက္၂ႏွစ္ တာ၀န္ယူ

Miss Earth Myanmar 2017 အလွမယ္ေလာင္းမ်ား၏ ႐ိုးရွင္းေသာအခ်ိန္မ်ားကို ကမာၻေျမႀကီး သာယာလွပ စိမ္းလန္းစိုေျပေရး အတြက္ ေပးအပ္လိုက္ပါသည္။ အလွမယ္ေလာင္းမ်ားသည္ Miss Earth Myanmar Organization မွ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး တာဝန္ေပးအပ္ၿပီး ျဖစ္ပါက ၂ ႏွစ္ တိတိ ေက်ေက်ပြန္ပြန္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

Story Telling Programs To Children အစီအစဥ္အတြက္ ေလ့က်င့္ ေျပာဆိုေနစဥ္

Miss Earth Myanmar 2017 အလွမယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ကားေပၚတြင္ မိမိကိုယ္ကို မိတ္ဆက္ေနရင္း မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ Story Telling Programs To Children အစီအစဥ္ အတြက္ လက္ေတြ႕ ျပသ ေလ့က်င့္ ေျပာဆိုေနသည့္ ပံုရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

Shopping Mall Tours!

စည္းကမ္းတက် အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္းျဖင့္ ကူညီေပးၾကပါရန္ Miss Earth Myanmar 2017 အလွမယ္ေလာင္းမ်ားက ေစ်းဝယ္ကုန္တိုက္မ်ားေရွ႕တြင္ လိုက္လံ နိႈးေဆာ္ခဲ့ဲၾကပါသည္။

စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ပံုရိပ္မ်ား

Miss Earth Myanmar 2017 အလွမယ္ေလာင္းမ်ား၏ စုေပါင္း အမႈိက္ေကာက္ျခင္းသည္ တစ္ႀကိမ္ထဲ ျပီးဆံုးသြားမည္ မဟုတ္ဘဲ အၿမဲအတူ လက္တြဲ ပူးေပါင္း၍ အစဥ္အၿမဲ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ လိုသူမ်ား ႀကိဳတင္စာရင္း ေပးထားႏိုင္ပါသည္။

Learning how to play Golf @ PanHlaing GolfClub

Miss Earth Myanmar 2017 အလွမယ္ေလာင္းမ်ားအား "ေဂါက္သီး႐ိုက္ အားကစား" ကစားနည္းကို လက္ေတြ႕ကစားေစခဲ့ၿပီး ကစားနည္း၏ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။

ဆန္ခါတင္(၂၇)ဦးအား စာနယ္ဇင္း ဆရာ၊ဆရာမမ်ားထံ မိတ္ဆက္အပ္ႏွံပြဲ အခမ္းအနား

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အလွမယ္ေလာင္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခန္းက႑မ်ားကို TV Channelမွ သတင္းမီဒီယာ၊စာနယ္ဇင္းဆရာဆရာမမ်ားအား သတင္းေပးရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။

Donation To Aye Myitta Disable Center

The MissEarth Myanmar Organization handed its donation to the Aye Myitta Disable Center and Myanmar Christian Fellowship for the Blind during the final screening of candidates for this year's competition.

© Miss Earth Myanmar Developed by Yatanarpon Teleport Public Company Limited